Nicekoru


2018

Tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä NICEKORU OY Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Nicekoru Oy
Y-tunnus: 2552609-2 
osoite: Kivimäenkatu 19 kotipaikka: Tampere puhelin. 040-6619090 sähköposti: merja@nicekoru.fi Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Merja, Terho osoite: Kivimäenkatu 19
 puhelin: 040-6619090 sähköposti: merja@nicekoru.fi TIETOSUOJASELOSTE 1 (2) Henkilörekisterin nimi MyCashFlow/Nicekoru Oyn asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tarjouskirjeiden lähetys. Rekisteröitävät tiedot Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero tai ja/tai sähköpostiosoite, jos olette niin tilausta tehdessänne halunneet sekä tilatut tuotteet. Rekisterin suojaus TIETOSUOJASELOSTE 2 (2) Nicekoru Oy Säännönmukaiset tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: - Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä 
 Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Pulse247 Oy:n eikä Nicekoru Oyn ulkopuolelle. . A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto: 
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Nicekoru Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. 
 . B) Sähköisesti tallennetut tiedot: 
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pulse 247 Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm: katso https://www.mycashflow.fi/rekisteriseloste/ Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.